Geachte lezers,

Per Saldo maakt zich grote zorgen. Zorgverzekeraars pleiten tegen het wettelijk verankeren van de keuze voor een pgb in de Zvw. Dit betekent dat voor veel mensen met een beperking hun fundamentele behoefte om een volwaardig leven te kunnen leiden, om zeep wordt geholpen. Dit mag niet gebeuren! Per Saldo roept de Tweede Kamer op te kiezen vóór een wettelijk recht op een pgb in de Zvw.

Verankering in 4 wetten. Dát is waar Per Saldo al jaren voor strijdt. En dat is ook steeds de boodschap van dit kabinet geweest. In 3 wetten is het pgb inmiddels verankerd. De laatste stap wordt aanstaande woensdag, 3 februari 2016, gezet. De Tweede Kamer moet dan de vrije keuze voor een pgb voor verpleging en verzorging van de zorgverzekeraar waarmaken. Per Saldo denkt dat het erom gaat spannen. Daarmee dreigt de wettelijke verankering van een volwaardig, toegankelijk en flexibel pgb in de Zvw te worden weggestemd en dat mag niet gebeuren!

Het aannemen van de wijzigingen op het wetsvoorstel zijn van cruciaal belang voor heel veel mensen met een langdurige, levenslange beperking. Met een pgb regelen zij de zorg zo, dat zij ondanks hun beperking een zo gewoon mogelijk leven kunnen leiden. Per Saldo wil dat ook zij, mensen die verpleging en verzorging nodig hebben, de vrijheid hebben om te kiezen voor een pgb. Veel partijen in de Tweede Kamer scharen zich achter dit standpunt. Ook zij vinden dat het pgb eenzelfde positie moet krijgen in alle wetten: Jeugdwet, Wmo, Wlz én Zvw. Een solide, flexibel en toegankelijk pgb, ook in de Zvw.

Zodat niet de zorg(verzekeraar) bepaalt hoe je moet leven, maar iedereen zijn eigen regie daarin heeft

Per Saldo heeft een brief naar alle Tweede Kamerleden gestuurd met de oproep te stemmen voor een beter pgb in de Zvw. Wij hebben ook voorbeelden nodig van budgethouders die er zeer bij gebaat zijn dat het pgb op een goede wijze wordt verankerd in de Zvw. U leest de brief op www.pgb.nl.

Wij hebben ook uw hulp nodig.

Kom ook in actie!

Volg de website van Per Saldo (www.pgb.nl) voor het laatste nieuws en persoonlijke verhalen.