MIMAX, nieuwe naam voor het gehandicaptenplatform!

Eind 1993 is, met het ontstaan van de toenmalige Wet Voorzieningen Gehandicapten de Stichting GehandicaptenPlatform Woerden ontstaan. Het hoofddoel was en is belangenbehartiging van de Woerdense burger met een beperking. In 2007 is de WVG vervangen door de WMO. Hierbij gaat het niet meer alleen om de mensen met een beperking die hulpmiddelen, woningaanpassingen of vervoer nodig hebben, maar komen ook andere doelgroepen naar voren, zoals vrijwilligers, mensen met psychische beperkingen, jeugd en jongeren, ouderen, mantelzorg etc. 
Daarvoor kunnen wij gevraagd en ongevraagd advies geven aan het gemeentebestuur over allerlei zaken, waarbij wij ons met name richten op zaken die de Woerdenaar met een beperking kunnen treffen. Denk daarbij aan zaken als vervoer, regiotaxi, hulpmiddelen, rolstoelen, leveranciers, klanttevredenheid, maar ook toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid van allerlei zaken, zoals gemeenteloketten, sportzalen, scholen, invalidenparkeerplaatsen, uitstallingen van winkels, op- en afritten van en paaltjes op trottoirs en fietspaden, aanbestedingen, kwaliteitseisen en sinds 2010 ook ondersteunende begeleiding, en huishoudelijke zorg. Zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Waarom een andere naam?

Sinds de zomer van 2010, hebben wij onze naam gewijzigd in MIMAX. Met het verstrijken van de jaren en het meer in gebruik raken van de term mensen met een beperking in plaats van gehandicapten of invaliden, dachten wij dat de tijd rijp was voor een naam van deze tijd. Een pakkende, makkelijk in het gehoor liggende naam, die de lading ook nog eens dekt. In de naam moeten de doelstellingen van het platform wel duidelijk worden, dus dat mensen ondanks beperkingen toch maximaal kunnen meedoen in de maatschappij, m.b.v. diverse voorzieningen. We denken met de naam MIMAX aan de voorwaarden te voldoen.

MIMAX staat voor:

Met minder capaciteit, meer compensatie, maximaal meedoen!

De huidige bestuursleden doen er alles aan om de belangenbehartiging naar uw wens uit te voeren. Ieder probeert op zijn eigen manier en met behulp van de nodige kennis en ervaringsdeskundigheid u uiteindelijk ter wille te zijn, door met goede adviezen op het gemeentebestuur in te spelen, teneinde het gehandicaptenbeleid van de gemeente zo toegankelijk en positief mogelijk voor u te maken.
Vindt u ons werk belangrijk en denkt u zelf ook iets te kunnen betekenen bij MIMAX voor de doelgroep, dan bent u van harte welkom bij ons bestuur.
Onze ervaringen en werkzaamheden worden via een driemaandelijkse nieuwsbrief naar buiten gebracht, met daarnaast ook regionale, provinciale en landelijke informatie op allerlei gebieden waar u mee te maken kunt krijgen, van belastingzaken tot vakantieadressen. U kunt zich opgeven, om deze nieuwsbrief te ontvangen
Bovendien wordt de nieuwsbrief, evenals andere zaken gepubliceerd op deze website.

Wie zijn de mensen in het bestuur van MIMAX?
Iedereen heeft in het bestuur een taak, afhankelijk van de eigen mogelijkheden.

-Ineke Korver is secretaris en zit al sinds de oprichting in 1993 in het bestuur.
Zij neemt momenteel de voorzittersfunctie waar, leidt de vergaderingen en is spreekbuis naar de gemeente. Haar echtgenoot is rolstoelgebruiker.

-An de Bruin woont in Kamerik en is daar vroeger wijkverpleegster geweest.
Zij is goed op de hoogte van de problematiek van de huidige zorgverlening.

-Annette Ambagtsheer is werkzaam als wijkverpleegkundige.
Zij wil graag iets betekenen voor mensen met een functiebeperking en chronisch zieken.

-Henny Hordijk is penningmeester en kreeg 15 jaar geleden plotseling rugletsel.                                                  
Zij weet uit ervaring wat het is om te leven met een lichamelijke beperking.

Het bestuur van MIMAX is de laatste jaren erg uitgedund. Momenteel hebben we helaas geen vertegenwoordigers uit Zegveld en Harmelen.
Ook zijn wij op zoek naar iemand die de voorzittershamer kan hanteren.

Wilt u met ons meedenken en iets betekenen voor de mensen met een beperking in de gemeente Woerden, neem dan vrijblijvend contact met ons op.